THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh năm học 2019-2020

 

     Căn cứ Quyết định 1023/QĐ-PGDĐT; Quyết định V/v Giao chỉ tiêu thu nhận trẻ cho các trường (lớp) Mầm non, Mẫu giáo năm học 2019-2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An;

     Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của Trường Mẫu giáo Măng Non ;

     Căn cứ nhu cầu gởi trẻ của phụ huynh, Trường Mẫu giáo Măng Non tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

Nhà trường tuyển sinh các bé ở độ tuổi Mầm, Chồi và Lá (các bé sinh năm 2016, 2015, 2014).

II.SỐ LƯỢNG: 155 trẻ

+ Mầm (3-4 tuổi): 25 trẻ (trẻ sinh năm 2016)

+ Chồi (4-5 tuổi): 60 trẻ (trẻ sinh năm 2015)

+ Lá    (5-6 tuổi):  70 trẻ (trẻ sinh năm 2014)

III.THỜI GIAN:

Nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 01/8/2019 đến 08/8/2019.

Thời gian phát hồ sơ: 155 bộ

– Từ 22/7/2019 đến 31/7/2019

Thời gian thu nhận hồ sơ

– Từ 01/8/2019 đến 08/8/2019

 vào các ngày trong tuần (trừ ngày CN)

Sáng : 7h – 11h30

Chiều : 14h – 17h30

Thời gian nhập học: Bắt đầu ngày 19/8/2019.

Mọi thắc mắc xin Quý phụ huynh liên hệ tại 

Số điện thoại: 02723 821937