GIỚI THIỆU

 VỀ TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

*********

 Trường  Mẫu giáo Măng Non được thành lập từ năm 1976 và có Quyết định thành lập lại ngày 13 tháng 3 năm 2008. Hiện nay có 1 điểm chính đặt tại địa chỉ M15 Trần Trung Tam – Khu phố 4 – Phường 3 -Thành phố Tân An – Tỉnh Long An

truong

Nhà trường được UBND Thành phố Tân An đầu tư xây dựng mới tại địa điểm trên và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2012 – 2013 đến nay, với tổng diện tích 1568m2, trong đó diện tích phòng học là 579m2, diện tích sân chơi là 989m2. Trường xây dựng gồm 5 phòng học và các phòng chức năng cùng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu

Gần 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Từ năm 1976-2010 trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, từ năm 2010-2012 trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; từ năm 2012-2015 trường luôn được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; năm học 2013-2014 và 2015-2016 đơn vị được nhận “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An”; tổ chức Công đoàn luôn đạt “Vững mạnh xuất sắc”; Chi bộ được thành lập từ năm 2008 đến nay đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.